အလုပ်ခန့်ထားမည့်သူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောဆိုရသောအခါတွင် စိတ်လှုပ်ရှားတတ်သည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်သွားပြီး သင့်အကြောင်းကို မည်သို့မှန်ကန်စွာပြောပြရမည်ကိုသိရှိပါက အင်တာဗျူးအောင်မြင်ရန် မခက်လှချေ။

buying a home

ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်အလုပ်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို သိထားသင့်သည်။ ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အကြောင်း အခြေခံသိထားသင့်သည်များကို ရှာဖွေထားပါ။

မေးခွန်းများကို ပြင်ဆင်ထားပါ။ အလုပ်လျှောက်ထားသူများသည် အင်တာဗျူး၌ မိမိတို့က မေးခွန်းများ မေးနိုင်သည်ဆိုသောအချက်ကို မေ့လျော့နေတတ်သည်။ မိမိလျှောက်ထားသည့် အလုပ်အကြောင်း ပိုသိရှိရန် မေးခွန်းများ မေးနိုင်သည်။ မေးခွန်းကောင်းများမေးခြင်းအားဖြင့် မိမိ၏စိတ်ဝင်စားမှုကို ပြသရာရောက်သည်။

အဖြေများအတွက် သေချာစဉ်းစားပါ။ အင်တာဗျူးအတွင်း ဖိအားပေးသော မေးခွန်းများ၊ အခြေအနေဖန်တီးပြသောမေးခွန်းများကို မျှော်လင့်ထားပါ။ သင်၏ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို သိရှိရန် အင်တာဗျူး၌ ပြဿနာများကို ဥပမာပေး၍ မေးနိုင်သည်။ အလုပ်အတွက်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများ သင့်တွင်ရှိကြောင်း ပြသပါ။

ယခင်ကအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာများကို စဉ်းစားပြင်ဆင်သွားပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်လည်ပြောပြခြင်းအားဖြင့် မိမိ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပြသခြင်းက ပိုကောင်းသည်။ သီအိုရီဆန်ဆန်ရှင်းပြနေသည်ထက်စာလျှင် မိမိ၏အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါက အင်တာဗျူးမေးသူက ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်ပါသည်။  

အလုပ်နှင့်သင့်လျှော်စွာ ဝတ်ဆင်သွားပါ။ ပြင်ပရုပ်အသွင်အပြင်ကလည်း အရေးကြီးပါသည်။ မိမိလျှောက်ထားသည့် အလုပ်နှင့်လျှော်ညီစွာ ဝတ်စားသွားရန် လိုအပ်သည်။ မသေချာပါက မည်သည့် ဝတ်စုံမျိုးဝတ်လာစေချင်သည်ကို အင်တာဗျူးမသွားခင် မေးမြန်းနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ သင့်အနေဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဝတ်စားသွားသင့်သည်။

မျှဝေမည်